Pasii de urmat:

  1. Completare formular ”Cerere de înscriere în Registrul Electoral” (aici);
  2. Copie a actului de identitate;
  3. Copie a dovezii de reședință:
  4. Formularul de completat online pe pagina proapahida.ro/voteaza.

Cerere de inscriere

in Registrul electoral cu resedinta din Romania

Catre primarul:
(Se inscriu rangul si denumirea unitatii administrativ-teritoriale de resedinta)
Subsemnatul(a),
(numele si prenumele)
,
(numele avut inaintea modificarii administrative a numelui, daca este cazul)
,
CNP
,
domiciliat(a) in localitatea
,
str.
,
nr.
,
bl.
,
sc.
,
et.
,
ap.
,
judetul/sectorul
,
e-mail
(optional)
,

solicit inscrierea in Registrul electoral cu resedinta din Romania la
(Se inscrie "alegerile locale" sau "alegerile parlamentare", dupa caz)
,
din anul
Anexez o copie a actului de identitate, precum si o copie a dovezii de resedinta.