DESPRE NOI

Asociaţia Pro Apahida

Pro Apahida este o organizaţie non-profit, neguvernamentală și apolitică, cu statut de persoană juridică independentă și cu arie de activitate la nivel local.

Pro Apahida promovează valorile europene, contribuie la creşterea şi consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale, a societăţii civile și a mediului de afaceri şi facilitează procesului de implicare a cetăţenilor în politicile de dezvoltare durabilă locală pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitatea noastră.

Pro Apahida îşi propune să încurajeze societatea civilă şi mediul de afaceri să se implice activ în procesul de dezvoltare durabilă a comunităţii. Totodată, asociația îşi propune să formeze şi să dezvolte capacităţile actorilor comunitari în materie de planificare strategică participativă, elaborare, implementare şi monitorizare a strategiilor de dezvoltare durabilă

Pro Apahida promovează, facilitează şi sprijină eforturile comune ale societăţii civile, mediului de afaceri şi instituţiilor publice în procesul de implementare a proiectelor aflate în derulare şi cele viitoare pentru dezvoltarea durabilă a comunei Apahida.

Prin acţiunile sale, Pro Apahida doreşte să organizeze şi să desfăşoare activităţi de informare, sensibilizare şi conştientizare a cetăţenilor privind implicarea lor la soluţionarea problemelor locale prin seminare, ateliere, întruniri, conferinţe, dezbateri publice, traininguri, mese rotunde,  forumuri, campanii, caravane, târguri.

În sprijinul dezvoltării durabile a comunităţii locale, Pro Apahida îşi propune să dezvolte reţele de comunicare intra şi intersectoriale capabile să asigure schimbul de informaţii rapide şi eficiente între actorii locali care au preocupări comune.

AFLĂ MAI MULTE

Vrei să afli mai multe despre noi?

Contactează-ne