DESPRE NOI

Asociaţia Pro Apahida

Toți merităm să trăim într-un loc cu o calitate a vieții crescută. Cu toate acestea, puțini dintre noi suntem implicați și conectați la lucrurile care se întâmplă la noi în comună sau mulțumiți întotdeauna de direcția înspre care se îndreaptă Apahida.

Venim în întâmpinarea acestor probleme cu un mod de a face lucruri în comunitate care se proiectează pe o implicare continuă de lungă durată. Mobilizăm cele mai bune practici pentru realizarea și implementarea proiectelor care au ca scop o dezvoltarea sustenabilă, integrarea elementelor identitare ale localității Apahida și transformarea acestui loc într-o comună smart, cu cetățeni implicați și fericiți.

Pentru a construi acestea trebuie să păstrăm ce este mai bun în comuna noastră: să avem în Apahida un hub de specialiști și experţi locali și externi care pun umărul pentru a deservi misiunii noastre de a face din Apahida o comună smart.

CUM FACEM ASTA

Componentele cheie ale modelului nostru

Dezvoltarea de proiecte pentru atragerea investitorilor în sectoarele economice care pot crea plus valoare în Apahida: agricultură, infrastructură, învățământ.

Rularea de proiecte şi programe continue şi inovatoare care vor aduce beneficii pe termen lung pentru Apahida, pentru copiii copiilor noștri.

Atragerea şi alegerea membrilor asociației după criterii de competențe, pentru a avea mereu o echipă pregătită pentru oportunităţi noi.

DESPRE NOI

Asociaţia Pro Apahida

Pro Apahida este o organizaţie non-profit, neguvernamentală și apolitică, cu statut de persoană juridică independentă și cu arie de activitate la nivel local.

Pro Apahida promovează valorile europene, contribuie la creşterea şi consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale, a societăţii civile și a mediului de afaceri şi facilitează procesului de implicare a cetăţenilor în politicile de dezvoltare durabilă locală pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitatea noastră.

Pro Apahida îşi propune să încurajeze societatea civilă şi mediul de afaceri să se implice activ în procesul de dezvoltare durabilă a comunităţii. Totodată, asociația îşi propune să formeze şi să dezvolte capacităţile actorilor comunitari în materie de planificare strategică participativă, elaborare, implementare şi monitorizare a strategiilor de dezvoltare durabilă

Pro Apahida promovează, facilitează şi sprijină eforturile comune ale societăţii civile, mediului de afaceri şi instituţiilor publice în procesul de implementare a proiectelor aflate în derulare şi cele viitoare pentru dezvoltarea durabilă a comunei Apahida.

Prin acţiunile sale, Pro Apahida doreşte să organizeze şi să desfăşoare activităţi de informare, sensibilizare şi conştientizare a cetăţenilor privind implicarea lor la soluţionarea problemelor locale prin seminare, ateliere, întruniri, conferinţe, dezbateri publice, traininguri, mese rotunde,  forumuri, campanii, caravane, târguri.

În sprijinul dezvoltării durabile a comunităţii locale, Pro Apahida îşi propune să dezvolte reţele de comunicare intra şi intersectoriale capabile să asigure schimbul de informaţii rapide şi eficiente între actorii locali care au preocupări comune.