Uncategorized @ro

Canalizarea din Apahida - Eterna Problemă și Soluția

Descrierea problemei

În ultimii ani, rețeaua de canalizare de pe teritoriul comunei Apahida a început să creeze probleme locuitorilor comunei, refulând din ce în ce mai des și în mult mai multe locuri comparativ cu 2016. Această situație a dus la degradarea calității vieții cetățenilor, iar în ultima perioadă cartiere sau sate întregi au de suferit.

După o analiză atentă a situației din teren, discuții cu specialiști în domeniu, dar fără a avea acces la documentația tehnică a proiectului de canalizare și contractul semnat între primărie și constructor (pentru a verifica calitatea proiectului și a lucrării de execuție), primărie și operator, Asociația Pro Apahida a identificat 4 cauze pentru care rețeaua de canalizare creează aceste probleme:

 1. Folosirea necorespunzătoare a sistemului de canalizare de către cetățeni
 2. Întreruperea alimentării cu tensiune la pompele ce deservesc rețeaua de canalizare
 3. Blocarea pompelor ce deservesc rețeaua de canalizare
 4. Creșterea numărului de case racordate la canalizare

Soluțiile propuse

Soluțiile propuse sunt complexe și necesită implicarea mai multor actori, precum și o coordonare și cooperare între părțile implicate.

 1. Soluția propusă pentru “Folosirea necorespunzătoare a sistemului de canalizare de către cetățeni”:
  • Educarea cetățenilor. Lipsa cunoștințelor de bază ale cetățenilor pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare face ca aceștia să arunce diverse corpuri solide în sistemul de canalizare care implicit duce la blocarea pompelor. Crearea unei campanii de informare și educare, coroborată cu luarea unor măsuri punitive după derularea campaniei, va reduce semnificativ acest tip de incidente.
  • Inspectarea tuturor gospodăriilor conectate la rețea în vederea verificării ca apa pluvială să nu se deverseze în sistemul de canalizare. Această măsură va fi luată după derularea campaniei de informare și educare.
  • Obligarea proprietarilor de a-și monta o soluție de filtrare (propusă de un proiectant avizat sau operatorul sistemului de canalizare) înaintea ieșirii canalizării de pe proprietatea privată.
 2. Soluția propusă pentru “Întreruperea alimentării cu tensiune la pompele ce deservesc rețeaua de canalizare”:
  • Implementarea unei soluții redundante pentru alimentarea cu tensiune. Un exemplu ar putea fi recablarea sistemului de alimentare cu tensiune a pompelor și conectarea la un generator automat.
 3. Soluția propusă pentru “Blocarea pompelor ce deservesc rețeaua de canalizare”:
  • Instalarea unui sistem de filtrare înaintea pompelor
  • Crearea unui depozit tehnic înainte de pompe astfel incat obiectele dure care se opresc în filtre să se decanteze iar periodic, aceste depozite să fie golite.
 4. Soluția propusă la creșterea numărului de case racordate la canalizare:
  • HCL prin care construcțiile noi, la sistemul de canalizare, înainte de ieșirea conductei de scurgere de pe proprietatea privată să fie prevazută cu un cămin tehnic cu supraplin și grilaj pentru blocarea corpurilor solide scăpate din greșeală în sistemul de canalizare.
  • Acordarea de noi autorizații de construire doar dacă proiectele respectă normele de utilizare corectă a rețelei de canalizare.

Actorii implicați și rolul lor

Autoritățile locale

Fiind parte contractantă, autoritățile locale reprezintă în mare măsură principalul beneficiar al rețelei de canalizare și tot ele ar trebui să joace un rol decisiv în implementarea propunerii. Sunt cele care au contractat lucrarea, au în subordine Poliția Locală, pot emite HCL-uri care să reglementeze implementarea soluției propuse, pot aloca bugete, administrează teritoriul comunei, dispun de spații care pot fi folosite în campaniile outdoor, sunt în măsură să efectueze inspecții pe teritoriul comunei.

Societatea civilă

Alături de executiv (primăria) și legislativ (Consiliul Local), societatea civilă (ONG-uri, fundații) este al treilea principal actor care poate ajuta la implementarea soluției propuse. O pot face prin propunerea de miniproiecte, mobilizarea comunității, crearea și derularea de campanii offline și online, crearea și implementarea strategiilor de comunicare și marketare a soluției propuse. Asociația Pro Apahida asumă acest rol.

Compania de Apă Someș

Fiind furnizorul de servicii, operatorul rețelei de canalizare, dar și constructorul de rețele de canalizare pe teritoriul comunei, rolul companiei este determinant în vederea remedierii problemelor legate de canalizare. Scopul Companiei de Apă Someș este acela de a veni cu propuneri pentru soluțiile tehnice (ex. identificarea filtrelor individuale pentru gospodării, soluția redundantă pentru alimentarea cu tensiune a pompelor ce deservesc rețeaua de canalizare, etc.).

Deși Asociația Pro Apahida nu a avut acces la documentația tehnică și contractele aferente rețelei de canalizare de pe teritoriul comunei, pentru a putea verifica anumiți parametri tehnici, dar și obligațiile și îndatoririle fiecărei părți implicate, considerăm că soluția propusă mai sus va îmbunătăți semnificativ regimul de exploatare.

 


Sat Câmpenești - Poluarea Aerului Corelată cu Gradul de Dezvoltare al Utilităților Publice

Cetățenii din Câmenești respiră praf dintotdeauna. Vorbim de satul Câmpenești, sat aflat în zona metropolitană Cluj-Napoca, anul 2022. Înainte de a prezenta soluția propusă de Asociația Pro Apahida, este important să ințelegem gradul de periculozitate la care se expun oamenii atunci când discutăm despre poluarea cu particule.

Poluarea cu particule în suspensie PM10, PM2.5 si PM1

Particulele în suspensie au dimensiuni foarte mici și sunt împărțite în 3 categorii:

 • PM10  sub 10 microni, 
 • PM2.5 sub 2.5 microni
 • PM1 sub un micron.

Aceste particule sunt formate din fire de praf, emisiile de la motoarele diesel, particulele rezultate de la uzura cauciucurilor, vapori de apă amestecați cu gaze, compuși organici, fum, funingine etc (3).

Efecte asupra sănătății locuitorilor din comuna Apahida - Sat Câmpenești

Aceste particule au început a fi măsurate deoarece s-a observat că peste anumite limite în volumul de aer expirat ele afectează sănătatea celor expuși la poluarea cu particule în suspensie.

Particulele în suspensie cu diametru între 7-11 microni se opresc în nas când sunt inspirate.

Cele cu dimnesiuni între 4.7-7 microni ajung în faringe, în gât. Particule mai mici 3.3-4.7 microni ajung în trahee. Cele mai periculoase sunt cele mai mici dintre ele: 1,1-3.3 microni ajung în bronhii iar cele sub 1,1 microni ajung până în profunzime, la nivelul alveolelor pulmonare unde are loc schimbul de oxigen și dioxid de carbon între sânge și plămân, astfel particulele în suspensie de foarte mici dimensiuni ajungând în sânge (6). 

Figura 1: Comparație între un fir de păr (gri), fire de nisip (galben) și particulele în suspensie PM10 (albastru) și PM2.5 (roșu). (4)

Expunerea pe termen scurt afectează sănătatea plămânilor și cauzează probleme de respirație: tuse, respirație îngreunată, iritarea căilor respiratorii.

Expunerea îndelungată la particulele în suspensie duce la apariția bolilor cardiovasculare, agravarea și moartea prematură a celor care suferă deja de boli cardiopulmonare, scăderea capacității pulmonare, agravarea astmului, cancer pulmonar (2). S-a observat o creștere a mortalității direct proporțională cu volumul de particule în suspensie: la fiecare 10 micrograme de particule în suspensie PM2.5 într-un metru cub de aer mortalitatea crește cu 6-13% !

Cei mai afectati sunt bătrânii (mulți dintre ei sub tratament pentru diferite afecțiuni) și copiii care respiră mai des, de multe ori pe gură evitând filtrarea aerului prin nas, deci vor inhala o cantitate mai mare de particule (copiii mai mici respiră cel mai des datorită metabolismului accelerat) (1).

Efecte asupra mediului înconjurător și a materialelor

Particulele în suspensie sunt transportate de vânt și se depun pe sol și pe suprafața apelor iar în funcție de compozitia lor acidifiază apele curgătoare și stătătoare, modifică balanța nutrienților în apă și în sol, afectează culturile agricole, pădurile și biodiversitatea, intensifică efectul ploilor acide asupra plantelor și materialelor (4).

 

Asociația Pro Apahida a adus în atenția factorilor de decizie faptul că praful cauzat de traficul normal din zonele neasfaltate creează disconfort major și pune probleme de sănătate celor care locuiesc în zonele cu drumuri neasfaltate. In acest sens a propus o soluție de suprimare a prafului alta decât asfaltarea drumurilor la costuri considerabil mai mici. Aplicarea soluției respective ar fi o temporară (3-5 ani) până la introducerea utilităților și asfaltarea definitivă a drumurilor încă neasfaltate.

Penutr a demonstra gravitatea poluării atmosferice, Asociația Pro Apahida a instalat un senzor care măsoară PM10, PM2.5 și PM1 pe o strada pietruita din comuna Apahida. Sat Câmpenești aflată la o distanța de aproximativ un kilometru de drumul principal și se pot constata depăsiri multiple zilnice ale valorilor maxime ale PM10 si PM2.5.

Figura 2: Valori crescute peste limitele de siguranță (zona galbenă și zona roșie) cu vârfuri care depășesc de 53 ori valorile maxim admise la PM10 și de 40 de ori la PM 2.5 în perioada 01- 30 iunie 2022 (5)

În concluzie, Asociația Pro Apahida reiterează necesitatea implementării soluțiilor de suprimare a prafului de către Primăria Apahida în zonele unde drumurile nu sunt asfaltate în scopul protejării sănătății și a bunurilor locuitorilor comunei!

Referințe:

 1. WHO Regional Office for Europe, Health effects of particulate matter. Policy implications forcountries in eastern Europe, Caucasus and central Asia
 2. Pope CA III et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution. Journal of the American Medical Association, 2002, 287(9): 1132–1141
 3. Air Pollution Control Dipak K. Sarkar, in Thermal Power Plant, 2015
 4. United States Environmental Protection Agency Health and Environmental Effects of Particulate Matter (PM) https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics
 5. https://www.uradmonitor.com/?open=160001BB
 6. Masaaki Okubo, Takuya Kuwahara, Emission regulations in New Technologies for Emission Control in Marine Diesel Engines, 2020