Canalizarea din Apahida – Eterna Problemă și Soluția

Descrierea problemei

În ultimii ani, rețeaua de canalizare de pe teritoriul comunei Apahida a început să creeze probleme locuitorilor comunei, refulând din ce în ce mai des și în mult mai multe locuri comparativ cu 2016. Această situație a dus la degradarea calității vieții cetățenilor, iar în ultima perioadă cartiere sau sate întregi au de suferit.

După o analiză atentă a situației din teren, discuții cu specialiști în domeniu, dar fără a avea acces la documentația tehnică a proiectului de canalizare și contractul semnat între primărie și constructor (pentru a verifica calitatea proiectului și a lucrării de execuție), primărie și operator, Asociația Pro Apahida a identificat 4 cauze pentru care rețeaua de canalizare creează aceste probleme:

 1. Folosirea necorespunzătoare a sistemului de canalizare de către cetățeni
 2. Întreruperea alimentării cu tensiune la pompele ce deservesc rețeaua de canalizare
 3. Blocarea pompelor ce deservesc rețeaua de canalizare
 4. Creșterea numărului de case racordate la canalizare

Soluțiile propuse

Soluțiile propuse sunt complexe și necesită implicarea mai multor actori, precum și o coordonare și cooperare între părțile implicate.

 1. Soluția propusă pentru “Folosirea necorespunzătoare a sistemului de canalizare de către cetățeni”:
  • Educarea cetățenilor. Lipsa cunoștințelor de bază ale cetățenilor pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare face ca aceștia să arunce diverse corpuri solide în sistemul de canalizare care implicit duce la blocarea pompelor. Crearea unei campanii de informare și educare, coroborată cu luarea unor măsuri punitive după derularea campaniei, va reduce semnificativ acest tip de incidente.
  • Inspectarea tuturor gospodăriilor conectate la rețea în vederea verificării ca apa pluvială să nu se deverseze în sistemul de canalizare. Această măsură va fi luată după derularea campaniei de informare și educare.
  • Obligarea proprietarilor de a-și monta o soluție de filtrare (propusă de un proiectant avizat sau operatorul sistemului de canalizare) înaintea ieșirii canalizării de pe proprietatea privată.
 2. Soluția propusă pentru “Întreruperea alimentării cu tensiune la pompele ce deservesc rețeaua de canalizare”:
  • Implementarea unei soluții redundante pentru alimentarea cu tensiune. Un exemplu ar putea fi recablarea sistemului de alimentare cu tensiune a pompelor și conectarea la un generator automat.
 3. Soluția propusă pentru “Blocarea pompelor ce deservesc rețeaua de canalizare”:
  • Instalarea unui sistem de filtrare înaintea pompelor
  • Crearea unui depozit tehnic înainte de pompe astfel incat obiectele dure care se opresc în filtre să se decanteze iar periodic, aceste depozite să fie golite.
 4. Soluția propusă la creșterea numărului de case racordate la canalizare:
  • HCL prin care construcțiile noi, la sistemul de canalizare, înainte de ieșirea conductei de scurgere de pe proprietatea privată să fie prevazută cu un cămin tehnic cu supraplin și grilaj pentru blocarea corpurilor solide scăpate din greșeală în sistemul de canalizare.
  • Acordarea de noi autorizații de construire doar dacă proiectele respectă normele de utilizare corectă a rețelei de canalizare.

Actorii implicați și rolul lor

Autoritățile locale

Fiind parte contractantă, autoritățile locale reprezintă în mare măsură principalul beneficiar al rețelei de canalizare și tot ele ar trebui să joace un rol decisiv în implementarea propunerii. Sunt cele care au contractat lucrarea, au în subordine Poliția Locală, pot emite HCL-uri care să reglementeze implementarea soluției propuse, pot aloca bugete, administrează teritoriul comunei, dispun de spații care pot fi folosite în campaniile outdoor, sunt în măsură să efectueze inspecții pe teritoriul comunei.

Societatea civilă

Alături de executiv (primăria) și legislativ (Consiliul Local), societatea civilă (ONG-uri, fundații) este al treilea principal actor care poate ajuta la implementarea soluției propuse. O pot face prin propunerea de miniproiecte, mobilizarea comunității, crearea și derularea de campanii offline și online, crearea și implementarea strategiilor de comunicare și marketare a soluției propuse. Asociația Pro Apahida asumă acest rol.

Compania de Apă Someș

Fiind furnizorul de servicii, operatorul rețelei de canalizare, dar și constructorul de rețele de canalizare pe teritoriul comunei, rolul companiei este determinant în vederea remedierii problemelor legate de canalizare. Scopul Companiei de Apă Someș este acela de a veni cu propuneri pentru soluțiile tehnice (ex. identificarea filtrelor individuale pentru gospodării, soluția redundantă pentru alimentarea cu tensiune a pompelor ce deservesc rețeaua de canalizare, etc.).

Deși Asociația Pro Apahida nu a avut acces la documentația tehnică și contractele aferente rețelei de canalizare de pe teritoriul comunei, pentru a putea verifica anumiți parametri tehnici, dar și obligațiile și îndatoririle fiecărei părți implicate, considerăm că soluția propusă mai sus va îmbunătăți semnificativ regimul de exploatare.